Diciembre

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1205 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1206 (Publicado 01-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1207 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1207 (Publicado 02-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1207 (Publicado 03-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1208 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1208 (Publicado 02-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1208 (Publicado 03-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1209 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1209 (Publicado 02-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1209 (Publicado 03-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1210 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1210 (Publicado 02-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1210 (Publicado 03-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1211 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1211 (Publicado 02-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1211 (Publicado 03-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1212 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1212 (Publicado 02-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1212 (Publicado 03-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1213 (Publicado 01-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1213 (Publicado 02-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1213 (Publicado 03-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1214 (Publicado 07-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1214 (Publicado 08-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1214 (Publicado 09-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1215 (Publicado 07-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1215 (Publicado 08-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1215 (Publicado 09-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1216 (Publicado 07-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1216 (Publicado 08-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1216 (Publicado 09-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1217 (Publicado 13-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1217 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1217 (Publicado 15-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1218 (Publicado 13-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1218 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1218 (Publicado 15-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1219 (Publicado 13-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1219 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1219 (Publicado 15-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1220 (Publicado 13-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1220 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1220 (Publicado 15-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1221 (Publicado 13-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1221 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1221 (Publicado 15-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1222 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1222 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1222 (Publicado 16-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1223 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1223 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1223 (Publicado 16-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1224 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1224 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1224 (Publicado 16-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1225 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1225 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1225 (Publicado 16-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1226 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1226 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1226 (Publicado 16-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1227 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1227 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1227 (Publicado 16-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1228 (Publicado 14-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1228 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1228 (Publicado 16-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1229 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1229 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1229 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1230 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1230 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1230 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1231 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1231 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1231 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1232 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1232 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1232 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1233 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1233 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1233 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1234 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1234 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1234 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1235 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1235 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1235 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1236 (Publicado 15-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1236 (Publicado 16-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1236 (Publicado 17-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1237 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1237 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1237 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1238 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1238 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1238 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1239 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1239 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1239 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1240 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1240 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1240 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1241 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1241 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1241 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1242 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1242 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1242 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1243 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1243 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1243 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1244 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1244 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1244 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1245 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1245 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1245 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1246 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1246 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1246 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1247 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1247 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1247 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1248 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1248 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1248 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1249 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1249 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1249 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1250 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1250 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1250 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1251 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1251 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1251 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1252 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1252 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1252 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1253 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1253 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1253 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1254 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1254 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1254 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1255 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1255 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1255 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1256 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1256 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1256 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1257 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1257 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1257 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1258 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1258 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1258 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1259 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1259 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1259 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1260 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1260 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1260 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1261 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1261 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1261 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1262 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1262 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1262 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1263 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1263 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1263 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1264 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1264 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1264 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1265 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1265 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1265 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1266 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1266 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1266 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1267 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1267 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1267 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1268 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1268 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1268 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1269 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1269 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1269 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1270 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1270 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1270 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1271 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1271 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1271 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1272 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1272 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1272 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1273 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1273 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1273 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1274 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1274 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1274 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1275 (Publicado 21-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1275 (Publicado 22-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1275 (Publicado 23-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1276 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1276 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1276 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1277 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1277 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1277 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1278 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1278 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1278 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1279 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1279 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1279 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1280 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1280 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1280 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1281 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1281 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1281 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1282 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1282 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1282 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1283 (Publicado 23-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1283 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1283 (Publicado 28-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1284 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1284 (Publicado 28-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1284 (Publicado 29-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1285 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1285 (Publicado 28-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1285 (Publicado 29-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1286 (Publicado 27-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1286 (Publicado 28-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1286 (Publicado 29-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1287 (Publicado 28-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1287 (Publicado 29-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1287 (Publicado 30-12-2021)

 

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1288 (Publicado 28-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1288 (Publicado 29-12-2021)

Gaceta Tributaria Digital Masiva No. 1288 (Publicado 30-12-2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Volver Portal Tributario